+371 67 331 835 Pulkveža Brieža 25, Centra rajons, Rīga, LV-1010 Pirmdiena-Piektdiena: 7:00 - 18:30
По-русски Latviski
"Rīgas 13. vidusskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam — Iespēju labi mācīties labā skolā."

Interešu izglītības programmas

Mūsdienu deja "Dejas solis",

1.-4.klase

Kristina Jupika

Pulciņš “Dejas solis” aicina skolēnus uz deju, ritmikas un aerobikas nodarbībām. Pulciņš piedāvā mūsdienu stila dejas, kas ir bērnu un jauniešu ļoti iecienītas. Skolēni noapgūst arī klasikās dejas pamatus (roku un kāju pozīcijas, stiepšanās un vingrošanas elementus).

Pulciņš piedalās skolas rīkotajos pasākumos (Pop-iela, Ziemassvētku koncerts, Māmiņdienas koncerts u.c.), kā arī ārpus skolas BJC “Laimīte” rīkotajos pasākumos un deju skatēs.

Koris "Skanējums",

1.- 4.klase

Olga Iļičova

Korī skolēni gan dzied ar prieku, gan attīsta muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu, paspilgtina muzikālās dramaturģijas uztveri. Kora dziedāšanā bērni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā.

Turklāt skolēni izkopj komunikācijas prasmes un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Koris dzied komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmu apdares, kā arī citu tautu dziesmas. Koris aktīvi koncertē, piedalās konkursos un skolas svētku pasākumos.

Vokālais ansamblis "Balsis",

5.-9.kl.

Olga Iļičova

5.-9.klašu vokālā ansambļa "Balsis" dalībnieki apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes vokālās muzicēšanas jomā un a cappella dziedājumā. Izkopj muzikālo gaumi un pilnveido zināšanas par latviešu mūzikas un citu tautu mūzikas kultūru. Koristi uzkrāj vokālās muzicēšanas pieredzi, regulāri piedaloties vokālās mūzikas konkursos un koncertos. Tiek iegūtas zināšanas par akadēmiskās un populārās mūzikas dažādiem žanriem un stiliem, to specifiskajiem izteiksmes līdzekļiem, dziedātas komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmu apdares, kā arī citu tautu dziesmas.

Kombinētie rokdarbi "Čaklās rokas",

4.-5.klase

Inga Mihailova-Vika

Skolēni pulciņā iepazīstas ar dekupāžas tehnikas daudzveidīgo lietojumu. Salvešu tehnikā rotātie priekšmeti pārtop īpašos un oriģinālos mākslas priekšmetos, kas kalpo kā deroratīvi sadzīves priekšmeti vai ir lieliska dāvana jeb kuros svētkos.

Zīmēšana, gleznošana "Jaunie mākslinieki",

4.-5.klase

Inga Mihailova-Vika

Skolēni pulciņā “Jaunie mākslinieki” zīmē un glezno darbus, attīstot savu iztēli un fantāziju, vienlaikus tas ir bērnu vaļasprieks. Pulciņš iesaistās dažādos vizuālās mākslas konkursos un projektos skolas, pilsētas un valsts mērogā.

Zīmēšana, gleznošana "Jaunie mākslinieki",

2.-3.klase un 6.-8.klase

Irēna Novicka

Pulciņš „Jaunie mākslinieki” skolā darbojas jau daudzus gadus, un to apmeklē liels skaits bērnu. Skola piedāvā reālu iespēju ikvienam bērnam attīstīt savas mākslinieciskās dotības, radošas spējas, fantāziju, saturīgi pavadot brīvo laiku, zīmējot un gleznojot. Nodarbības sagādā prieku un atrisina bērna brīvā laika pavadīšanas iespējas pēc stundām skolā.

Vizuālā māksla ir ļoti svarīga cilvēka attīstībā. Kad bērns zīmē viņš attīsta pirkstu un rokas kustību precizitāti, attīsta radošo domāšanu. Pulciņā izmēģina dažādas tehnikas: akvareļkrāsas, krāsainos zīmuļus, pasteļkrītiņus, guaša un jauktās tehnikas. Audzēkņi apgūst krāsu mācības pamatus, zīmēšanas pamatiemaņas. Visa gada garumā audzēkņu darbi tiek prezentēti izstādēs skolas telpās. Pulciņš veiksmīgi iesaistās dažādos vizuāli plastiskās mākslas konkursos pilsētas, novada, valsts un starptautiskā mērogā.

Teātra pulciņš "Pakāpiens"

2.klase ,3.-6.klase

Vadims Grosmans

Ja vēlaties, lai jūsu bērni iemācītos pareizi runāt, skaidri izteikt savas domas, brīvi pārvietoties un nebaidīties no komunikācijas un kļūt sabiedriski, esat laipni aicināti mācīties teātra studijā. Studija neapmāca māksliniekus, bet palīdz atklāt personību ar teātra mākslas iespēju palīdzību, kas nākotnē palīdzēs bērnam konkurēt darba tirgū. "Kurš domā skaidri, skaidri izsaka." Ja vēlaties, lai jūsu bērns skaidri izteiktos, būtu radošs, attīstītu iztēli, strādājot pie sava tērpa, grima un sava tēla, tad esat laipni aicināti teātra studijā "Pakāpiens". Nodarbības vada Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Vadims Grosmans.

Kustību teātris “Skatuves kustības”

9.-12.klase

Janīna Martinsone

Laba un estētiska uzvedība uz skatuves ir veids kā cilvēki pasniedz sevi. Ritma un koordinācijas iemaņas ir nepieciešamas skolēna tālākajā dzīvē. Pulciņā skolēni apgūst labas uzvedības pamatus, paplašina redzesloku. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj skolēniem izprast un apzināties uzvedības normas sabiedrībā un uz skatuves izpaust pareizu ķermeņa valodu. Pulciņa darba rezultāts ir ikgadējās “Ziemassvētku balles”.

Basketbols "Oranžā bumba"

6.-7.klase

Ivans Šeļago

Basketbola pulciņā skolēniem māca tehnikas un taktikas pamatus, pilnveido vienkāršus un efektīvus spēles paņēmienus. Labi apgūti basketbola pamati nepieļauj elementāras kļūdas spēles laikā. Labas fiziskas īpašības attīstās atbilstoši sporta veidam.

Sporta spēles

2.-3.kl., 4.-5.klase

Ivans Šeļago

Skolēni mācās un pilnveido sporta spēļu elementus. Treniņos skolēni gatavojas sacensībām florbolā, basketbolā, futbolā, tautas bumbā. Skolēni var pamēģināt spēkus dažādās sporta spēlēs, lai saprastu, kāds sporta veids katram ir vispiemērotākais. Atbilstoši vecumam attīstās fiziskas īpašības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu stājai.

“Florbola meistari”

4.-5.klase

Germans Kureiko

Florbols mūsdienās ir kļuvis ļoti populārs sporta veids jaunatnes vidū. Ar florbolu var nodarboties gan meitenes, gan zēni. Tas attīsta veiklību un kustību koordināciju.

Vispusīgas fiziskās sagatavotības pulciņš "Drošie un veiklie"

1.-2.klase

Ivans Šeļago

„Drošie un veiklie” nodrošina vispusīgu fizisko sagatavotību un prasmi spēlēt sporta spēles. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu stājai. Pārsvara mācību process notiek ar aktīvo rotaļu palīdzību.

Skolas muzejs

6.-9.klase.

Nataļja Jurčenko

MUZEJS – tas ir skolas pasākumu ideju avots, motivācija iepazīt savas skolas vēsturi, saglabāt tradīcijas un aizvadīto gadu pieredzi nodot nākamajām paaudzēm. Tā ir iespēja dot savu ieguldījumu skolas vēsturē, organizēt un vadīt pasākumus, uzņemt viesus un iepazīstināt ar mūsu skolas vēsturi. Pateicoties darbam skolas muzejā, skolēni mācāss sadarboties komandā. Laipni lūdzam apmeklēt mūsu skolas muzeju!

Lietišķā etiķete

9.-12.klase

Janīna Martinsone.

Laba uzvedība ir dzīves veids, tā ir pirmā vizītkarte, kura tiek pasniegtas svešiniekam. Tiesa gan, uzvedības normas dažādos kultūras reģionos atšķiras. Ja skolēns prot labi uzvesties savā zemē, vieglāk ir iemācīties arī citas valsts uzvedības normas. Šajā pulciņā skolēni iemācās izprast un apzināties uzvedības normas sabiedrībā, kā arī izkopj labas uzvedības pamatus, paplašina savu redzesloku.

Ziņas un Jaunumi

Ziņojumu arhīvs
Skolēnu pašpārvalde 27.02.2023 Skolēnu pašpārvalde

Rīgas 13. vidusskola piedalījās Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūras (JSPA) organizētajā projektā "Kontakts", un bija viena no 240 skolām, kas uzvarēja konkursā.

Absolventu vakars 2023 27.02.2023 Absolventu vakars 2023

Sirsnīgi aicinām visus Rīgas 13. vidusskolas absolventus uz atkalredzēšanos 3.martā 18.00 skolas zālē “Absolventu stāsti”. Ņemiet līdzi kādu lietu, kas atgādina skolas laikus, un neformālā gaisotnē vēlēsimies uzklausīt jūsu stāstus. Mums būs ļoti svarīgi to dzirdēt! 19.00- klašu telpas būs atvērtas sirsnīgām sarunām. Reģistrācija no 17.00