+371 29433434 r13vs@riga.lv

Interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programmas

Nāc un piedalies arī Tu!

Interesanti un aizraujoši

Teātra pulciņš “Pakāpiens”

2.,3. un 6.klase

“Teātris ir burvju pasaule! Tas māca skaistumu, morāli . Un jo bagātāki viņi ir, jo veiksmīgāka ir bērnu garīgās pasaules attīstība, tā ir laba iespēja atklāt bērna radošo potenciālu, audzināt indivīda radošo ievirzi. Bērni mācās pamanīt interesantas idejas apkārtējā pasaulē, iemieso tās, veido savu tēla māksliniecisko tēlu, attīsta radošo iztēli, asociatīvo domāšanu, runu, spēju saskatīt neparastus brīžus ikdienā. – Teātra darbība palīdz bērnam pārvarēt kautrību, šaubas par sevi, kautrību – Tādējādi teātris palīdz bērnam vispusīgi attīstīties” K.Staņislavskis.

Ja vēlaties, lai jūsu bērni iemācītos pareizi runāt, skaidri izteikt savas domas, brīvi pārvietoties un nebaidīties no komunikācijas un kļūt sabiedriski, esat laipni aicināti mācīties teātra studijā. Studija neapmāca māksliniekus, bet palīdz atklāt personību ar teātra mākslas iespēju palīdzību, kas nākotnē palīdzēs bērnam konkurēt darba tirgū.

Mūsdienu deja “Dejas solis”

1.-5.klase

Pulciņš “Dejas solis” aicina skolēnus uz deju, ritmikas un aerobikas nodarbībām. Pulciņš piedāvā mūsdienu stila dejas, kas ir bērnu un jauniešu ļoti iecienītas. Skolēni noapgūst arī klasikās dejas pamatus (roku un kāju pozīcijas, stiepšanās un vingrošanas elementus).

Pulciņš piedalās skolas rīkotajos pasākumos (Pop-iela, Ziemassvētku koncerts, Māmiņdienas koncerts u.c.), kā arī ārpus skolas BJC “Laimīte” rīkotajos pasākumos un deju skatēs.

Koris “Skanējums”

1.-3.klase

Korī skolēni gan dzied ar prieku, gan attīsta muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu, paspilgtina muzikālās dramaturģijas uztveri. Kora dziedāšanā bērni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā.

Turklāt skolēni izkopj komunikācijas prasmes un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Koris dzied komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmu apdares, kā arī citu tautu dziesmas. Koris aktīvi koncertē, piedalās konkursos un skolas svētku pasākumos.

Vokālais ansamblis “Balsis”

4.-8.klase

5.-9.klašu vokālā ansambļa “Balsis” dalībnieki apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes vokālās muzicēšanas jomā un a cappella dziedājumā. Izkopj muzikālo gaumi un pilnveido zināšanas par latviešu mūzikas un citu tautu mūzikas kultūru. Koristi uzkrāj vokālās muzicēšanas pieredzi, regulāri piedaloties vokālās mūzikas konkursos un koncertos. Tiek iegūtas zināšanas par akadēmiskās un populārās mūzikas dažādiem žanriem un stiliem, to specifiskajiem izteiksmes līdzekļiem, dziedātas komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmu apdares, kā arī citu tautu dziesmas.

Kombinētie rokdarbi “Čaklās rokas” 

4.-7.klase

“Visi mākslas veidi kalpo pašai lielākajai no mākslām – mākslai dzīvot uz pasaules.” Brehts

Skolēni pulciņā iepazīstas ar papīra plastikas darbiem un dekupāžas tehnikas daudzveidīgo pielietojumu. Salvešu tehnikā rotātie ikdienas priekšmeti pārtop īpašos un oriģinālos mākslas priekšmetos, kas kalpo kā dekoratīvi priekšmeti ikdienas vides rotāšanai. Skolēnu radītie darbi ir lieliska dāvana jebkuros svētkos.

Skolēni pulciņā rod iespēju radoši izpausties, pilnveidot savas iemaņas vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijās. Skolēni attīsta tēlaino domāšanu un radošās prasmes.

Dabaszinātņu pulciņš “Jaunie pētnieki”

1.klase

“Māksla ir spēja saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.”

Didro

Skolēni pulciņā veido informācijas lietpratības prasmes, pamatojoties uz dažādu vides objektu, parādību, notikumu un lietu pētījumiem. Skolēni apgūst jaunas zināšanas dažādās mācību jomās, pētot apkārtējo vidi un lietas sev apkārt. Pulciņš veicina skolēnu izziņas interesi un latviešu valodas apguvi. Skolēni attīsta savu individuālo potenciālu, radošumu, komunikācijas spējas un valodu prasmes.

Foto pulciņš “Jaunais fotogrāfs” 

3.-5.klase

“Fotogrāfija ir vienīgā valoda, kas saprotama visās pasaules malās…” Helmuts Gernšeims

Mūsdienu pasaule jau bez fotogrāfijas vairs nav iespējama. Fotogrāfija ir visur, apkārt mums, tas iemūžina atmiņas, mākslu, kultūru, fotogrāfija pati ir mākslas darbs, dokumentē dažādus notikumus, reklamē produktus, konkrētāk fotogrāfija iemūžina visu, ko cilvēks var tvert ar aci. Tāpēc ir svarīgi izprast fotografēšanas būtību un iespējas. Ir jāprot labi pārvaldīt fotoaparāta un tā papildus ierīču funkcijas, kompozīcijas noteikumus, lai spētu uzņemt kvalitatīvas, estētiski baudāmas fotogrāfijas.

Pulkveža Brieža muzejs

6.-11.klase

Muzejs – tas ir skolas pasākumu ideju avots, motivācija iepazīt savas skolas vēsturi, saglabāt tradīcijas un aizvadīto gadu pieredzi nodot nākamajām paaudzēm. Tā ir iespēja dot savu ieguldījumu skolas vēsturē, organizēt un vadīt pasākumus, uzņemt viesus un iepazīstināt ar mūsu skolas vēsturi. Pateicoties darbam skolas muzejā, skolēni mācās sadarboties komandā.

Lietišķā etiķete

3.klase

Laba uzvedība ir dzīves veids, tā ir pirmā vizītkarte, kura tiek pasniegtas svešiniekam. Tiesa gan, uzvedības normas dažādos kultūras reģionos atšķiras. Ja skolēns prot labi uzvesties savā zemē, vieglāk ir iemācīties arī citas valsts uzvedības normas. Šajā pulciņā skolēni iemācās izprast un apzināties uzvedības normas sabiedrībā, kā arī izkopj labas uzvedības pamatus, paplašina savu redzesloku.

Basketbols

6.-9.klase

Basketbols ir komandu sporta spēle, kas sagatavo skolēnu tālākajām gaitām – sava ķermeņa iepazīšana, koordinācija, līdzsvars un lokanība. Treniņu procesā tiek attīstīta individuāla tehnika – dribls, piespēle, metiena tehnika, ātrums ar bumbu. Tiek nodrošināts intensīvs un mērķtiecīgs darbs.

Vispusīgā fiziskā sagatavotība

1.-2.klase

Treniņa laikā skolēniem tiek radīta patika pret fiziskām aktivitātēm, ievērojot vecumposma īpatnības. Tiek attīstīta veiklība, lokanība, līdzsvars. Treniņu procesa laikā tiek pilnveidotas kustību pamatprasmes, kas noder turpmākajām ikdienas gaitām un sporta stundām, t.i. skriešana, lekšana, mešana, tveršana.

Florbols

4.-5.klase

Florbols ir komandu sporta spēle, kas cieši saistīta ar sadarbības prasmēm. Treniņa procesā uzsvars tiek likts uz spēles prasmēm – sitienu, bumbiņas vadību, piespēlēm, kā arī fizisko īpašību attīstīšanu – ātrumu, veiklību.

Sporta spēles

2.-5.klase

Sporta spēles ir cieši saistītas ar kognitīvajām spējā, t.i. vizualizēšana, plānošana, lēmumu pieņemšana. Treniņu procesā skolēni apgūst jaunu spēļu noteikumus atbilstoši to vecumposmam – darbojas gan individuāli, pāros, komandās. Tas veicina skolēniem komunikāciju prasmes un spēju sadarboties, atvieglo iespējas iekļauties citu skolēnu sabiedrībā.

Zīmēšana, gleznošana “Jaunie mākslinieki”

1.-3.klase

Pulciņš „Jaunie mākslinieki” skolā darbojas jau daudzus gadus, un to apmeklē liels skaits bērnu. Skola piedāvā reālu iespēju ikvienam bērnam attīstīt savas mākslinieciskās dotības, radošas spējas, fantāziju, saturīgi pavadot brīvo laiku, zīmējot un gleznojot. Nodarbības sagādā prieku un atrisina bērna brīvā laika pavadīšanas iespējas pēc stundām skolā.

Vizuālā māksla ir ļoti svarīga cilvēka attīstībā. Kad bērns zīmē viņš attīsta pirkstu un rokas kustību precizitāti, attīsta radošo domāšanu. Pulciņā izmēģina dažādas tehnikas: akvareļkrāsas, krāsainos zīmuļus, pasteļkrītiņus, guaša un jauktās tehnikas. Audzēkņi apgūst krāsu mācības pamatus, zīmēšanas pamatiemaņas. Visa gada garumā audzēkņu darbi tiek prezentēti izstādēs. Pulciņš veiksmīgi iesaistās dažādos vizuāli plastiskās mākslas konkursos pilsētas, novada, valsts un starptautiskā mērogā. Vizuālās mākslas pulciņš iecerēts tiem bēriem , kurus interesē māksla, kuriem patīk darboties kopā ar domubiedriem.

Pulciņš ir lieliska iespēja rosināt skolēnu iztēli un pašizaugsmi ; uztvert un attēlot apkārtējo pasauli ; apgūt jaunas tehnikas ; attīstīt izziņas darbības.

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas 13.vidusskola u

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē. View more
Cookies settings
Piekrītu
Nepiekrītu
Sīkdatnes un privātuma politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rīgas 13.vidusskolas Privātuma politika

Par sīkdatnēm

Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas Jūsu tīmekļvietnes pārlūkā apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas tīmekļvietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus tīmekļvietnes pārlūkošanas laikā.

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās Jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļvietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz Jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana.

Šī tīmekļa vietne izmanto nepieciešamās sīkdatnes: phpsessid– sīkdatne ar Jūsu sesijas ID serverī. Glabājas līdz lapas aizvēršanas.

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta. Gadījumos, ja tīmekļa vietne izmanto tikai tādas sīkdatnes, kurām piekrišana nav nepieciešama, nav obligāti jāliek iznirstošais informatīvais brīdinājuma logs ar paziņojumu, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Personalizētās sīkdatnes

Personalizētās sīkdatnes dēvētas arī par apmeklētāju iestatījumu sīkdatnēm, ļauj atcerēties informāciju, lai lietotāji varētu piekļūt pakalpojumam ar noteiktiem nosacījumiem, kas atšķir viņu pieredzi no citu lietotāju pieredzes, piemēram, izvēlētā valoda, pieprasīto meklēšanas rezultātu skaits, pakalpojuma aspekts vai saturs atkarībā no pārlūkprogrammas un tās pieejamības konkrētajā reģionā, utt.

Personalizētajām sīkdatnēm nav nepieciešama piekrišana, lai tās izmantotu tīmekļa vietnē, jo šīs sīkdatnes atbild par pakalpojumu, ko tiešā veidā pieprasa lietotāji (piemēram, ja izvēlas tīmekļvietnes valodu, noklikšķinot uz atbilstošās sadaļas tīmekļvietnē), bet ar nosacījumu, ka minētās sīkdatnes tiek izmantotas vienīgi šim nolūkam.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlieties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti.

Šī tīmekļa vietne neizmanto personalizētās un analītiskās sīkdatnes.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika

Save settings
Cookies settings